Adresarfiriem.sk

Máj 2024

V tomto roku sme úspešne odvysielali viac ako 120 reklamných spotov na podporu adresarfiriem.sk v rádiu Europa 2. Tieto spoty výrazne prispeli k zvýšeniu povedomia o našom portáli a k nárastu návštevnosti.

Máj 2024
Tento rok už viac ako 120 odvysielaných spotov.