Adresarfiriem.sk

Kontakt

Adresarfiriem.sk, a.s.
Majerská cesta č.60, 974 01 Banská Bystrica
email: adresarfiriem@adresarfiriem.sk

IČO: 44 610 904
IČ DPH SK2022751577
Číslo účtu: 2628232121/1100
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 956/S

Technická podpora a všeobecné informácie

Pre otázky, riešenia a návrhy na portáli adresarfiriem.sk kontaktujte kontakt@adresarfiriem.sk

 


Ekonomické oddelenie

Majerská cesta č.60, 974 01 Banská Bystrica

Tel:Fax: +421 48 24 000 44
Email: kontakt@adresarfiriem.sk 


Dohľad nad dodržiavaním zákona č.22/2004 O elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, §4, písm..e), vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu (§2 písm.a) zákonač.128/2002Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z.)

Meno:
Email:
Telefón/mobil:
Kontrola: cpt