Adresarfiriem.sk

Január 2023

Môžeme s radosťou oznámiť, že našim mediálnym partnerom sa stala mediálna skupina Bauer Media, ktorá združuje rádia - Expres - Európa2 - Melody - rádio Rock. Týždenne zasiahne viac ako 2.570.000 poslucháčov! Zdroj: MML-TGI SR 3Q+4Q/2022 (20. 6. 2022 - 11. 12. 2022), CS: 14+ & IAB Monitor (január 2022 - december 2022). Prostredníctvom tejto mediálnej skupiny oslovíme pre našich klientov  bonitného, vzdelaného poslucháča rôznych vekových kategórií, ktorý je navyše lojálny a dobre reflektuje na reklamu v rádiách. www.bauermedia.sk 

December 2022
Už viac ako 150 prémiových profilov s videom online!


Február 2022
Vyrábame weby! Pre všetkých klientov bezplatne.


Január 2023
Nový mediálny partner Bauer Media


Február 2023
Už viac ako 150 spotov tento rok!